آزاده

azaade

امتیاز
20680
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
122

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﯿﺪﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﮒ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﻡ ﺗﻨﺒﯿﻬﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.ﺍﻣﺎ...

312

همیشه دعا کنیدچشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ب...

245

گاهی آدم می ماند بین بودن یا نبودن ؛ به رفتن که فکر می کنی ا...

222

دلم را که مرور می کنم تمام آن از آن توست،فقط نقطه ای از آن خ...

94

خدانگهدار