عید همگی مبارک باددرس ودانشگاه شروع میشه ...خدانگهدار همگی.....
۱

عید همگی مبارک باددرس ودانشگاه شروع میشه ...خدانگهدار همگی.....

اخ جون آخ جون قرش بده فرنازجون
۱

اخ جون آخ جون قرش بده فرنازجون

مخلص پرسپولیسی هام هستم....

مخلص پرسپولیسی هام هستم....

از ارتش سرخ به تمام هواداران قرمز....اول تبریز رو فتح خواهیم...
۲

از ارتش سرخ به تمام هواداران قرمز....اول تبریز رو فتح خواهیم...

کجای قلبم...
۲

کجای قلبم...

دوستت دارم عشق من....

دوستت دارم عشق من....

تقدیم به تمام ابجی داداشها ی گلم.....تواین زمونه که من میبین...

تقدیم به تمام ابجی داداشها ی گلم.....تواین زمونه که من میبین...

حالا که من تنهام بدجورم تنهام کسی دورم نیست....

حالا که من تنهام بدجورم تنهام کسی دورم نیست....

میدونی بی تو دنیام پوچه
۱۱

میدونی بی تو دنیام پوچه

دقیقا....

دقیقا....

اوموقع میگفتن درود بر سه سید فاطمی ...........تونباشی میخوام...

اوموقع میگفتن درود بر سه سید فاطمی ...........تونباشی میخوام...

درود بر زرتشت بزرگ..
۱

درود بر زرتشت بزرگ..

درود بر ابر مردتاریخ ایران....خاتمی بزرگ
۳

درود بر ابر مردتاریخ ایران....خاتمی بزرگ

خاتمی حذف شدنی نیست
۴

خاتمی حذف شدنی نیست

دا همه کس وکارم تونی
۲

دا همه کس وکارم تونی

بیلی خومم میمیرم
۳

بیلی خومم میمیرم

دلم برات تنگ شده گلم...
۵

دلم برات تنگ شده گلم...