گلی

azadmar

فقط خدا به دردامون گوش میده
فقط خدا
خدا

موتور فروشی در زمان قدیم تهران
۱۳۹

موتور فروشی در زمان قدیم تهران

سلام به همگی
۱۲۳

سلام به همگی

یاد باد آن روزگاران یاد باد
۲۸

یاد باد آن روزگاران یاد باد

ایران شیره
۲۱

ایران شیره

بیچاره
۱۵

بیچاره

بیچاره
۲۲

بیچاره

خیلی زیباست
۸

خیلی زیباست

تبلیغات بنزین در 80 سال پیش
۸

تبلیغات بنزین در 80 سال پیش

اولین پمپ بنزین در تهران
۱۰

اولین پمپ بنزین در تهران