مهدی

azak

امتیاز
19370
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
7

شرح در تصوير

2

تنها

1

زيزو

غرور و جواني

چه زود دير ميشود

1

كارهاي كوچك معجزه ميكنند

3

سينما

2

سينما

4

براد پيت

1

هواي خانه چه دلگسر ميشود گاهي ...دلم ازين زمانه چه سير ميشود...

پاييز در راه است

2

داش علي

6

پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني است

1

عشق نياز به اب محبت داره نه هوس

تام كروز