azzzzita
محمدazzzzita@
مرداد 75
فعال در بازار سرمایه
عاشق کتاب
ورود به ویس 93
372دنبال شده‌ها
3110دنبال کننده گان
1450مطلب
2Mامتیاز