----ۜะะะۣۨ> Baran < ۣۨۨะะะۜ----

ba.ra.nam

{ I want a person
To come into my life by accident
But stays on purpose.} ○●○

مَن یکیو میخوام که تَصادُفی بیاد تو زندگیم اما با هَدَف بِمونه!

امتیاز
7380
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
3

گر تو گرفتارم کنیمن با گرفتاری خوشم...!

نیمی از زندگی مانمیشود صرفِ اینکه به آدمهای دیگر ثابت کنیم،م...

http://t.me/pic_art_meتنهایی هایم رابه گردن سیگار می اندازمگ...

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/pic_art_me

1

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/pic_art_me

http://t.me/blue_h_e_a_r_t

http://t.me/blue_h_e_a_r_t

http://t.me/blue_h_e_a_r_t

http://t.me/blue_h_e_a_r_tعضوشو

http://t.me/blue_h_e_a_r_t