فرام faram

babafaram

ورزش دوست و اهل هنر مانند موسیقی و عکاسی

بندرعباس لنج ماهیگیری
۱۲

بندرعباس لنج ماهیگیری

ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺮﻡ...
۹

ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮐﺮﻡ...

سلام دوستان عزیز شرمنده نبودمفقط نپرسید کجا بودی
۲۱

سلام دوستان عزیز شرمنده نبودمفقط نپرسید کجا بودی

روزی همسر ملانصرالدین از او پرسید: فردا چه می کنی؟ گفت: اگر...
۵۲

روزی همسر ملانصرالدین از او پرسید: فردا چه می کنی؟ گفت: اگر...

babafaram کدوم شماره پیراهن فرام هستش؟
۲۶

babafaram کدوم شماره پیراهن فرام هستش؟

دخترکی دو سیب در دست داشت.مادرش گفت:یکی از سیب هاتو به من می...
۱۱

دخترکی دو سیب در دست داشت.مادرش گفت:یکی از سیب هاتو به من می...

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده: « همیشه دلخوری ...
۲۳

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده: « همیشه دلخوری ...

- زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس ...
۲۳

- زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس ...

زندگی از مرگ پرسید..چرا انسان ها عاشق من هستن ..اما از تو مت...
۱۸

زندگی از مرگ پرسید..چرا انسان ها عاشق من هستن ..اما از تو مت...

ﯼ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﺮﻩﺭﻭ ﻫﺰﺍﺭ . ...
۲۹

ﯼ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺴﺘﺎﻣﻮ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﯿﺮﻩﺭﻭ ﻫﺰﺍﺭ . ...

تبریک  خواهر گلم دلخسته
۲۷

تبریک خواهر گلم دلخسته

سلام ممنون دوستان از محبتون اینم عینک دودی من بخاطر چشام باز...
۲۳

سلام ممنون دوستان از محبتون اینم عینک دودی من بخاطر چشام باز...

جوانی با دوچرخه اش با پیرزنی برخورد کرد.و به جای اینکه از او...
۱۵

جوانی با دوچرخه اش با پیرزنی برخورد کرد.و به جای اینکه از او...

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ،ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮ...
۱۵

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﻋﻘﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ،ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮ...

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن کسـیه که دوستــش دا...
۱۷

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد، از دست دادن کسـیه که دوستــش دا...

کار خواهرای گلم
۱۷

کار خواهرای گلم

زندگی...ساختنی ست...نه ماندنی...بمان برای "ساختن"نساز برای "...
۶

زندگی...ساختنی ست...نه ماندنی...بمان برای "ساختن"نساز برای "...

به ابوسعید ابوالخیر،گفتند :فلانی قادر است پرواز کند،گفت:این ...
۱۰

به ابوسعید ابوالخیر،گفتند :فلانی قادر است پرواز کند،گفت:این ...

ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.و...
۲۵

ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.و...

ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.و...
۱۰

ساخت مراحل کپرهای 2015 ضد زلزله ودلواپسی. دلنشین وآرام بخش.و...