کی اسم اینو میدونه؟؟؟
۲

کی اسم اینو میدونه؟؟؟

آرزوی هر دختری:))
۲

آرزوی هر دختری:))

♥ چقــد قشــنـگه زنــدگــی ◘ بـدون "مخـــاطــب خــــاص"
♣ مـ...
۳

♥ چقــد قشــنـگه زنــدگــی ◘ بـدون "مخـــاطــب خــــاص" ♣ مـ...

↓↑تا اطّــلاعِ ثانَــوی↓↑ 

←←زِندِگیــم تَعطیلِـــه→→ 

✘✘ ...

↓↑تا اطّــلاعِ ثانَــوی↓↑ ←←زِندِگیــم تَعطیلِـــه→→ ✘✘ ...

من میگمچشات درنیومد پای این کامپیوتر کوفتی.
۸

من میگمچشات درنیومد پای این کامپیوتر کوفتی.

من نیمکت اول
۶

من نیمکت اول

من فقط استقلالو7
۸

من فقط استقلالو7

کسی هست متولد 78باشه؟؟
۳۱

کسی هست متولد 78باشه؟؟