leili

bahareeshgh

امتیاز
4700
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

بدون شرح

خنده های تو ارزوهای منند بخندتابراورده شوند

ب انتهای بودنم رسیده اماما اشک نمیریزم پنهان شده ام پشت لبخن...

5

بچه ها یه سوال؟؟؟؟؟؟؟شما چه مشکلی دارید که منو لایک نمیکنید ...

2

از این تکرار ساعت ها،از این بی تو بودنها،از این بی تاب ماندن...

تو که نمیدانی...یک دوست داشتن هایی هستکه هر ادمیاز پسش بر نم...

1

پیشکش میکنم"عشق"و"رفاقت"و"مهربانی"رابه همه کسانیکه از دل شکس...

میدانی ؟؟؟من جز تو با هرکس اشمباز تنهـــایــــم

هردو جا مانده ایمتو در دل منمن از دل تو

میترسم از دکترهانکند وقتی بفهمندنداشتنت فقیرم کردهبخیه خاطرا...

2

همیشه......پراز مهربانی می مانمحتی اگر هیچکس قدر مهربانیم را...

چه کسی خواهد خواندشعر چشمان تورا...که به هریک مژه بر هم زدنی...

ساعت نشدم پشت به دیوار کنمخود را ب دقیقه ها گرفتار کنمساعت ...

3

من یکبار،مرگ را تجربه کرده امیکنفر شبیه تودست کسی را که شبیه...

خسته اماز این همه خواستن هایی که داشتن نمیشود..!!!!

ب این میگن زن نمونه

اینم ی نوع هنر عکاسی