استیکر،گیف،رمان،اهنگ،والیپر،تکست...جوین شدی بگو جبران کنم:ra...
۵

استیکر،گیف،رمان،اهنگ،والیپر،تکست...جوین شدی بگو جبران کنم:ra...

بفرمایید

بفرمایید

این پست مخصوص اجیمخودافظ جیگولم دلم برات یه ذره میشه :black_...
۲۴

این پست مخصوص اجیمخودافظ جیگولم دلم برات یه ذره میشه :black_...

جیییغ جیییغبیفرماییدتفلدم بیا ایدا خر گوسفند گودزیلامیمردی ز...
۲۲

جیییغ جیییغبیفرماییدتفلدم بیا ایدا خر گوسفند گودزیلامیمردی ز...

ایدااااااا جیییییییغنوتلااااااایام یامبیفرمایید
۱۰

ایدااااااا جیییییییغنوتلااااااایام یامبیفرمایید

ژییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی...
۲۵

ژییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی...

,جییییییییبغایدادوباره عشقمو خریدم جیییییغنفرماییدمال خودمه
۲۶

,جییییییییبغایدادوباره عشقمو خریدم جیییییغنفرماییدمال خودمه

اوهومموافقاش لایک♥♥♥♥
۱۴

اوهومموافقاش لایک♥♥♥♥

شششششششش:O ساکت ساکتحرف نباشهمیدم عمو اشغالی ببرتتون هادر مو...
۵۰

شششششششش:O ساکت ساکتحرف نباشهمیدم عمو اشغالی ببرتتون هادر مو...

به خاطر التماس های ایدا آجوییم گذاشتم البته اون خودش نگفت از...
۱۳

به خاطر التماس های ایدا آجوییم گذاشتم البته اون خودش نگفت از...

اینا رو کشیدم البته یکم تغییر کردنخیلی خوشم اومد ازشون
۱۴

اینا رو کشیدم البته یکم تغییر کردنخیلی خوشم اومد ازشون

بفرمائید چیپسیام یام
۴

بفرمائید چیپسیام یام

بعله بعله هرگونه تغییر به نام های دیگر پیگرد قانونی دارد
۷

بعله بعله هرگونه تغییر به نام های دیگر پیگرد قانونی دارد

جیییییغآیدانگا گفتم بالاخره اقامون رو راضی میکنم ازش عکس میگ...
۷

جیییییغآیدانگا گفتم بالاخره اقامون رو راضی میکنم ازش عکس میگ...

برا پسملم لاک زدم
۹

برا پسملم لاک زدم

بفرمائیدشکلات سنگیهوممممممممممم
۱۸

بفرمائیدشکلات سنگیهوممممممممممم

بعله بعله

بعله بعله

1like♥please
۱۰

1like♥please

ببخشید بچه ها یه زحمت دیگه اسم رمان میخام بیشتر تنز یا عشقول...
۳۳

ببخشید بچه ها یه زحمت دیگه اسم رمان میخام بیشتر تنز یا عشقول...