★¦ #بهار¦★

baharr.m

✺✦﷽‌‌‌‌✦✺
https://harfeto.timefriend.net/16236156522700
♧...هر فردی
بهترین هم که باشد،
اگر زمانی که باید باشد
نباشد،
همان بهتر که نباشد...☆

امتیاز
2072020
دنبال کننده
901
دنبال شونده
180
7

💖💫سربلندی ابراهیم آرامش اسماعیل امیدواری هاجر عطر عرفه وبرکت...

12

✔💫انسانیت تنها دینی است که پیروان چندانی ندارد...✌💖

13

✌😋💖

17

🙏💖☺

3

😍😌✌💞

10

عجب صدای قشنگی داره...😐😳👌

2

🌸خدایا شکرت بخاطرنعمتای بیشمارت..😍☔⚡💖🙏

8

🌱🌸💖

24

💖😌✌

7

🙏💖🌃

1

💖 قدر لحظه ها و آدمای خوب زندگیمونو بدونیم...شاید فردایی نبا...

10

✔دوست داشتنی که دلیل بخواد یا احترام است یا ریا...ادم باید ی...