m.z.f

banoo.chadori


°°°•••یک قدم تا خدا•••°°°
https://telegram.me/yek_qadam_ta_khoda

#اخرین_پستباید دور شد از ادمهااز خانه ها و دشت ها باید رفت ج...
۲

#اخرین_پستباید دور شد از ادمهااز خانه ها و دشت ها باید رفت ج...

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْک...

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْک...

تولدت مبارک رفیق...

تولدت مبارک رفیق...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...
۲

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...

.می گویند آدم خودش باید حال خودش را بداند،اما من از این حال ...

.می گویند آدم خودش باید حال خودش را بداند،اما من از این حال ...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...
۱

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

خدایا کاشکی تو.این دنیات فقط یکی باهام بود فقط یکی...

خدایا کاشکی تو.این دنیات فقط یکی باهام بود فقط یکی...

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...
۱

چالـــــــش....خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هد...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...
۴

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

دلتنگ شده ام نمیدانم شاید برای تو شاید برای دیروز هایی که با...
۱

دلتنگ شده ام نمیدانم شاید برای تو شاید برای دیروز هایی که با...

.وقتی به بالای قله برسی، شاید همه‌ی دنیا تو را نبینند؛ولی تو...

.وقتی به بالای قله برسی، شاید همه‌ی دنیا تو را نبینند؛ولی تو...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

*...یک قدم تا خدا...*:اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ الل...
۲

*...یک قدم تا خدا...*:اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَبا عَبْدِ الل...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

خواندن #دعای_عهد هر روز بعد از نماز صبح....هدف:سلامتی اقا ام...

دلتنگی یک شب هایی راهیچ خیابانی گردن نمیگیردتاریکی یک شب های...
۱

دلتنگی یک شب هایی راهیچ خیابانی گردن نمیگیردتاریکی یک شب های...