مهـربانو بـــاران

banoobaroon

مدرس ویولن و پیانو

امتیاز
961860
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
3833
مورد‌ علاقه
1

قرآن کریم

یاد بگیریم

مرا دعا کنید

5

خدایا ســــلام؛ما بیـــــدار شدیم؛سرحالیم؛امیــد داریم؛و می ...

3

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻴﺮﻱ ، ﻳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺕ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺖ ﺑﺎﺷﻪ"ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠ...

1

جملاتی کوچک، مفاهیمی بزرگ :-آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّاآ...

4

زن که باشی....درباره ات خیلی راحت قضاوت میکنند...در باره ی ل...

8

پسرها چقد چشم ناپاک شده اند !!!می گـفت:پسـرها چقـدر چشـم نـا...

6

یک ساعت پیش یهویی

4

یه صلــوات بفرست

2

یادش بخیــــــر