اینم افطاری عارفانه و تنها گونه :/

اینم افطاری عارفانه و تنها گونه :/

تنهایی هرقدر هم که قشنگ باشه ، نیاز داری دست کم یه نفر توی زندگیت باشه که تماشا کردنش تو رو به وجد بیاره !!!

تنهایی هرقدر هم که قشنگ باشه ، نیاز داری دست کم یه نفر توی زندگیت باشه که تماشا کردنش تو رو به وجد بیاره !!!

همتون 😂 😂

همتون 😂 😂

من به دل دیوونم یاد دادم نترسه از تنهایی من سی سال تنها بودم منو نترسون از تنهایی منکه جز تو کسی رو ندارم چرا تو رو هم ندارم

من به دل دیوونم یاد دادم نترسه از تنهایی من سی سال تنها بودم منو نترسون از تنهایی منکه جز تو کسی رو ندارم چرا تو رو هم ندارم

دخترای الان چرا اینجورین :/

دخترای الان چرا اینجورین :/

نیازمندیها

نیازمندیها

بالاخره آموزشی تموم شد

بالاخره آموزشی تموم شد

سلام تو این مدت با آدم های مختلفی آشنا شدم که هم خاطرات خوب باهاشون داشتم هم خاطرات بد بین ما وجود داشت امیدوارم همتون حلالم کنید یلداتونم مبارک دوستتون دارم باراد 98/9/30

سلام تو این مدت با آدم های مختلفی آشنا شدم که هم خاطرات خوب باهاشون داشتم هم خاطرات بد بین ما وجود داشت امیدوارم همتون حلالم کنید یلداتونم مبارک دوستتون دارم باراد 98/9/30

کامینگ سون

کامینگ سون

😂 😂 😂

😂 😂 😂