خبر خوب این است که روزی کسی میاید... در میان روزهای خاکستری تان دست هایتان را خواهد گرفت؛ گرمتر... صمیمی تر و هزار بار عاشقانه تر... کسی که شبیه به آفتابِ بعد از یک روز ...

خبر خوب این است که روزی کسی میاید... در میان روزهای خاکستری تان دست هایتان را خواهد گرفت؛ گرمتر... صمیمی تر و هزار بار عاشقانه تر... کسی که شبیه به آفتابِ بعد از یک روز برفی ، به تن روزهای سردتان میچسبد کسی میاید از جنس محبت که مرهم تمام ...

‌ ‌دســــت بہ عــاشــــق ڪردنــــــــــــــــــــت؛ خــوب بــــود حیفـــــــــــــــــــــــــــ! پــــاے مــــانــــدنــــت لَنــــــگــــ میــــزد!! . #خاص

‌ ‌دســــت بہ عــاشــــق ڪردنــــــــــــــــــــت؛ خــوب بــــود حیفـــــــــــــــــــــــــــ! پــــاے مــــانــــدنــــت لَنــــــگــــ میــــزد!! . #خاص

شاید اگر به عقب برمیگشتم طور دیگری زندگی میکردم... طور دیگری نفس میکشیدم و طور دیگری دنیا را میدیدم... اگر به عقب برمیگشتم بازهم برای دیدنت می آمدم! بازهم برای بودنت لحظه شماری میکردم... بازهم ...

شاید اگر به عقب برمیگشتم طور دیگری زندگی میکردم... طور دیگری نفس میکشیدم و طور دیگری دنیا را میدیدم... اگر به عقب برمیگشتم بازهم برای دیدنت می آمدم! بازهم برای بودنت لحظه شماری میکردم... بازهم دلتنگت میشدم! اگر به عقب برمیگشتم باز هم دوستت داشتم،فقط... فقط به رویت نمی آوردم ...

. از میان تمام چیزهایی که دیده ام تنها تویی که میخواهم به دیدن اش ادامه دهم از میان تمام چیزهایی که لمس کرده ام تنها تویی که میخواهم به لمس کردنش ادامه دهم. خنده ...

. از میان تمام چیزهایی که دیده ام تنها تویی که میخواهم به دیدن اش ادامه دهم از میان تمام چیزهایی که لمس کرده ام تنها تویی که میخواهم به لمس کردنش ادامه دهم. خنده ی نارنج طعمت را دوست دارم. چه باید کنم ای عشق؟ هیچ خبرم نیست که ...

آسمان دلت که گرفت، باران میشوم برایت، روی گونه هایت جا خوش میکنم، اشکهایت را قطره قطره همراه میشوم تا کنارِ انحنای لبهایت... بوسه، باران، بوسه بارانت میکنم #خاص

آسمان دلت که گرفت، باران میشوم برایت، روی گونه هایت جا خوش میکنم، اشکهایت را قطره قطره همراه میشوم تا کنارِ انحنای لبهایت... بوسه، باران، بوسه بارانت میکنم #خاص

حس می کنم کنار تو از خود فراترم درگیر چشم های تو باشم رهاترم دلتنگی ام کم از غم تنهایی تو نیست من هرچه بی قرارترم…بی صدا ترم گاهی مقابل تو که می ایستم نرنج ...

حس می کنم کنار تو از خود فراترم درگیر چشم های تو باشم رهاترم دلتنگی ام کم از غم تنهایی تو نیست من هرچه بی قرارترم…بی صدا ترم گاهی مقابل تو که می ایستم نرنج پیش تو از هر آینه بی ادعاترم قلبی که کنج سینه ی من می زند…تویی ...

#عکس_نوشته👌

#عکس_نوشته👌

برای تو می نویسم که بودنت بهار و نبودنت خزانی سرد است تویی که تصور حضورت سینه بی رنگ کاغذم را نقش سرخ عشق می زند در کویر قلبم از تو برای تو می نویسم ...

برای تو می نویسم که بودنت بهار و نبودنت خزانی سرد است تویی که تصور حضورت سینه بی رنگ کاغذم را نقش سرخ عشق می زند در کویر قلبم از تو برای تو می نویسم ای کاش در طلوع چشمان تو زندگی می کردم #عاشقانه

. همه ی ما آدما تو زندگیمون یک

. همه ی ما آدما تو زندگیمون یک "هیچ" داریم... "هیچی" که از همه پنهونش میکنیم ؛ بخصوص تو اون موقع هایی که تویِ جمع نشستیم و تنهایِ تنها به نظر میرسیم ، یهو یادش میفتیم و بغض میکنیم ... میپرسن "چیزی شده؟ " یه لبخند مصنوعی تحویلشون میدیم و ...

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

. نه خواب دارم ، نه بیداری گرفتارم به یک بی‌حسی مطلق که نه دلتنگ میشوم و نه میتوانم دلم را بردارم و بروم از دیارِ دوست داشتنت قرار است ، از این پس تمام ...

. نه خواب دارم ، نه بیداری گرفتارم به یک بی‌حسی مطلق که نه دلتنگ میشوم و نه میتوانم دلم را بردارم و بروم از دیارِ دوست داشتنت قرار است ، از این پس تمام لحظات بودنم خلاصه شوند در نبودنت به قیمت مرگِ تدریجیِ تمامِ احساساتِ من...