♥بــــــــاران ♥

barani2010

نفس میکشم....
تا بجای مرده ها
خاکم نکنند!!
اینگونه هست حال من
چیزی نپرس...............!

عید داره میشه..ولی ..عجیب دلم گرفته..عید روزیه که..از ته دلت...
۲۶

عید داره میشه..ولی ..عجیب دلم گرفته..عید روزیه که..از ته دلت...

کاش میمردم این روزها خیلی خسته ام از زندگی....خدایا منو ببر ...
۱۴

کاش میمردم این روزها خیلی خسته ام از زندگی....خدایا منو ببر ...

اِمـــــــــــــشَــــــــــــب★اَز اون شَــــــــبایـــــیـ...
۳

اِمـــــــــــــشَــــــــــــب★اَز اون شَــــــــبایـــــیـ...

صدای شکستنت را هیچ کس نمی شنود.اینجا آدم هایش ناشنوایند....ا...
۱

صدای شکستنت را هیچ کس نمی شنود.اینجا آدم هایش ناشنوایند....ا...

روز قیامت پرسیدند : جوانیت را چگونه گذراندی؟!ندا آمد:دل شکست...
۵

روز قیامت پرسیدند : جوانیت را چگونه گذراندی؟!ندا آمد:دل شکست...

دلم.. یک اتفاق تازه می خواهد..!!نه مثل عشق و دل دادن..؛نه در...
۳

دلم.. یک اتفاق تازه می خواهد..!!نه مثل عشق و دل دادن..؛نه در...

می خنـــدم... ساده می گــیرم... ساده می گـــــذرم... بلند می...
۵

می خنـــدم... ساده می گــیرم... ساده می گـــــذرم... بلند می...

دارم فرامـــــــــــــــوش میکنم،هرکی من و احساسمو فرامـــــ...
۴

دارم فرامـــــــــــــــوش میکنم،هرکی من و احساسمو فرامـــــ...

میدانم بانووقتی دلت میگیردجلوی آینه می ایستیکمی آرایشکمی عطر...
۶

میدانم بانووقتی دلت میگیردجلوی آینه می ایستیکمی آرایشکمی عطر...

به دل نگیر آدمها همین طوری هستند..،سیگار هم که کامش را  دادز...
۲

به دل نگیر آدمها همین طوری هستند..،سیگار هم که کامش را دادز...

ﺑــﯿـﺸـﺘَـﺮﯾـﻦ ﺿَـﺮﺑـﻪ ﻫــﺎﺭﻭ ﺧــﻮﺑﺘًـﺮﯾـﻦ ﺁﺩﻣــﺎﻣﯿـﺨـﻮﺭَﻥ ....
۲

ﺑــﯿـﺸـﺘَـﺮﯾـﻦ ﺿَـﺮﺑـﻪ ﻫــﺎﺭﻭ ﺧــﻮﺑﺘًـﺮﯾـﻦ ﺁﺩﻣــﺎﻣﯿـﺨـﻮﺭَﻥ ....

قلب ، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیاینددو سه ساعت یا دو سه رو...
۷

قلب ، مهمانخانه نیست که آدم‌ ها بیاینددو سه ساعت یا دو سه رو...

ﻫﯿـــــــــــﭽکــــــــــﺲ ﺑﺮﺍﯾـــﺖ ﻧﻤﯽﻣــــــﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐـــ...
۴

ﻫﯿـــــــــــﭽکــــــــــﺲ ﺑﺮﺍﯾـــﺖ ﻧﻤﯽﻣــــــﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻭﺭ ﮐـــ...

"عشــــــق"قشنگ ترین اتفاق دنـــــیاستآرزو دارم این احـــــس...
۱

"عشــــــق"قشنگ ترین اتفاق دنـــــیاستآرزو دارم این احـــــس...

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ......... ﺷـــﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . ! ...
۳

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ......... ﺷـــﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ . . . ! ...

مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردمخیــــــــــلی....دیگہ ...
۲

مــــــــــن خیــــــــــلی تغییرکردمخیــــــــــلی....دیگہ ...