شک نکنید

شک نکنید

خدا نگهدارت باشد

خدا نگهدارت باشد

کاش دوام بیاورم

کاش دوام بیاورم

ایکاش لایق باشم

ایکاش لایق باشم

دستم را رها مکن

دستم را رها مکن

با کمی شرح
۱

با کمی شرح

مگر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مگر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زنده باد این بصیرت

زنده باد این بصیرت

علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی

علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی

ماشاالله به غیرتتان مسلمانان ایرانی

ماشاالله به غیرتتان مسلمانان ایرانی

خداوندا.      صداقت وپاکی ان زمان چه شد

خداوندا. صداقت وپاکی ان زمان چه شد

بدون شرح

بدون شرح

ای کاش میشد به عقب برگردیم
۱

ای کاش میشد به عقب برگردیم

همه چیز را از خودمان میگیرند ارایش میکنندبه خودمان می‌فروشند

همه چیز را از خودمان میگیرند ارایش میکنندبه خودمان می‌فروشند

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ...

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ...

خداوند این فرزندان اراسته وزیبارا عاقبت بخیر کند انشاالله

خداوند این فرزندان اراسته وزیبارا عاقبت بخیر کند انشاالله

دختر گلم
۱

دختر گلم

کباب ترکی کاملا بهداشتی وتمیز

کباب ترکی کاملا بهداشتی وتمیز

خداوندا کمکم کن به جای یا علی گفتن با علی بودن را یاد بگیرم
۱

خداوندا کمکم کن به جای یا علی گفتن با علی بودن را یاد بگیرم

پیرمرد
۱

پیرمرد