امتیاز
570
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

شیشه ای بشکند همه صدایش را میشنوند اگر دلی بشکند کسی صدای ...