کاش یک نفر بودکه وقتی بغض میکردمبغلم میکرد...میگفت:اگه گریه ...
۳

کاش یک نفر بودکه وقتی بغض میکردمبغلم میکرد...میگفت:اگه گریه ...

✌دیگـه کُـلَّا از هیچکـس           تَـوَقُعی نـــدارم
۱

✌دیگـه کُـلَّا از هیچکـس تَـوَقُعی نـــدارم

نایاب ترینگردش منظومه ی شمسیبازآنرخ زیبای تو     ما را قمری ...
۱

نایاب ترینگردش منظومه ی شمسیبازآنرخ زیبای تو ما را قمری ...

نازنین لیلای من امشب برایم ناز کن ساز دلتنگی مزن آغوش خود را...

نازنین لیلای من امشب برایم ناز کن ساز دلتنگی مزن آغوش خود را...

ﺩﻝ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ، ﻛﺎﺵ ﺑﻮﺩﻱ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻦﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻤ...
۱

ﺩﻝ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﻴﻜﻨﺪ ، ﻛﺎﺵ ﺑﻮﺩﻱ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻦﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻤ...

الهےنمیـدانمکُجـــــا ؟کِـــــــــے ؟کـــــــدام روز ؟چـــــ...

الهےنمیـدانمکُجـــــا ؟کِـــــــــے ؟کـــــــدام روز ؟چـــــ...

بهترین پست سال شناخته شد

بهترین پست سال شناخته شد

من گاهی....فقط با یادتو نفس میکشمگاهی....دلم میخواهد فقط تور...

من گاهی....فقط با یادتو نفس میکشمگاهی....دلم میخواهد فقط تور...

ﻣﻬــــﻢ ﻧﯿﺴـــﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﻣـﺮﺍﺑﺨـﻮﺍﻧﯽ ﯾـﺎ ﻧــــﻪ...

ﻣﻬــــﻢ ﻧﯿﺴـــﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺑﺮﻫﻢ ﻣـﺮﺍﺑﺨـﻮﺍﻧﯽ ﯾـﺎ ﻧــــﻪ...

دلـــــم گرفتـــــــــــــــه ...مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهـ...
۱

دلـــــم گرفتـــــــــــــــه ...مثـل هـــوای ِ ابــری ِ شهـ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشهﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،مثلِ..ﺩ...

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..ﺍﮔﻪ ﺑِﺸﮑﻨﻪ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼَﺴﺒﯽ نِمیشهﺩُﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ،مثلِ..ﺩ...

- لبخند تو در چشم من انگار شراب است...

- لبخند تو در چشم من انگار شراب است...

صبح  اولین روز دومین هفته بهمن به شادی
۱

صبح اولین روز دومین هفته بهمن به شادی

بارون و دوس دارم هنوز  چون تو رو یادم میاره  حس می کنم پیش م...
۱

بارون و دوس دارم هنوز چون تو رو یادم میاره حس می کنم پیش م...

لایق تو کسی است ک:تو رو انتخاب کنه ن امتحان.........تو را نگ...

لایق تو کسی است ک:تو رو انتخاب کنه ن امتحان.........تو را نگ...

.یه "دنیا"غریبم...!!کجایی عزیزم..!! بیا تا "چشامو"توچشمات"بر...
۱

.یه "دنیا"غریبم...!!کجایی عزیزم..!! بیا تا "چشامو"توچشمات"بر...

چه هوایی ؛ چه طــلوعی ؛ جانـم ...باید امروز حواسم باشدکه اگر...
۱

چه هوایی ؛ چه طــلوعی ؛ جانـم ...باید امروز حواسم باشدکه اگر...

بوسه ای بخشید و خوابم کرد و رفت،،با لب لعلش، خرابم کرد و رفت...
۲

بوسه ای بخشید و خوابم کرد و رفت،،با لب لعلش، خرابم کرد و رفت...

خدای خوبی داریمآنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگین گناه،اگر پ...

خدای خوبی داریمآنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگین گناه،اگر پ...