با تو آغاز میشود تمام من و انتهابی ندارمترا که دارم نفس دارم...
۱

با تو آغاز میشود تمام من و انتهابی ندارمترا که دارم نفس دارم...

دلم بدتر از تمام ثانیه ها تنگ شده براتبدتر از همیشه..دردت به...
۲

دلم بدتر از تمام ثانیه ها تنگ شده براتبدتر از همیشه..دردت به...

سلااااااااااااااامسلاااااااااااااام صبخ روز شنبه ات بخیرسلام...
۴

سلااااااااااااااامسلاااااااااااااام صبخ روز شنبه ات بخیرسلام...

صبحت بخیر چشم و چراغ دلم فدای وجودت دوستت دارم عمرمصبح روز ج...
۲

صبحت بخیر چشم و چراغ دلم فدای وجودت دوستت دارم عمرمصبح روز ج...

چیزی ترا به این دنیا وصل میکند که میتواتد تا اخرین لحظه حیات...
۲

چیزی ترا به این دنیا وصل میکند که میتواتد تا اخرین لحظه حیات...

سلااااام ماه زیبای مندردت به تنم الهیصبح روز چهازشتبه ات بخی...
۳

سلااااام ماه زیبای مندردت به تنم الهیصبح روز چهازشتبه ات بخی...

سلام صبح روز سه شنبه ات بخیر صبح روزهای که بدون تو رد میشه و...
۳

سلام صبح روز سه شنبه ات بخیر صبح روزهای که بدون تو رد میشه و...

عزیز دلم میدونم که خدا خودش خیلی حواسشبه تو هست.از صمیم قلبم...
۲

عزیز دلم میدونم که خدا خودش خیلی حواسشبه تو هست.از صمیم قلبم...

طلوع زندگی من..گرما بخش وجودم..سلاااااام..سلاااام صبحت بخیر ...

طلوع زندگی من..گرما بخش وجودم..سلاااااام..سلاااام صبحت بخیر ...

و چقدر عقربه های ساعت بی رحم هستند که  با قصاوت قلب به پیش م...
۱

و چقدر عقربه های ساعت بی رحم هستند که با قصاوت قلب به پیش م...

غرق میشوم در وجود پاک تو..چون قطره در اقیانوس بی انتهای مهرب...
۱

غرق میشوم در وجود پاک تو..چون قطره در اقیانوس بی انتهای مهرب...

و چقدر شیرین است کنار تو بودننفس کشیدنزندگی کردنهمه امیدم مم...

و چقدر شیرین است کنار تو بودننفس کشیدنزندگی کردنهمه امیدم مم...

جایی که نزدیک توام دور از تموم غصه هاستهوامو تازه می کنه هر ...
۳

جایی که نزدیک توام دور از تموم غصه هاستهوامو تازه می کنه هر ...

پر پرواز منسایه روی سرمعزیژ جانم .ممنونم که هستی و رنگ میدهی...
۱

پر پرواز منسایه روی سرمعزیژ جانم .ممنونم که هستی و رنگ میدهی...

عزیز دلمممنونم ازتممنوووونم برای تمام فداکاری هات و صبوری ها...
۱

عزیز دلمممنونم ازتممنوووونم برای تمام فداکاری هات و صبوری ها...

دوووووستت دارم و این تمام چیزی است که بهش ایمان دارم..تنها چ...

دوووووستت دارم و این تمام چیزی است که بهش ایمان دارم..تنها چ...

سلاااام تنها دلیل نفس کشیدنمسلام امید زنده بودنمصبت  بخیر فد...
۱

سلاااام تنها دلیل نفس کشیدنمسلام امید زنده بودنمصبت بخیر فد...

ترا که دارم هیچ چیز کم ندارم..تو تمام تکیه گاه منی و من هر ل...
۲

ترا که دارم هیچ چیز کم ندارم..تو تمام تکیه گاه منی و من هر ل...

و دلم این روزها بدتر و بدتر هوای وجودت را میکند..بیشتر و بیش...
۱

و دلم این روزها بدتر و بدتر هوای وجودت را میکند..بیشتر و بیش...

عزیز دلم دوست داشتن تو که ساده نیستدوست داشتن تو دنیایی است ...
۱

عزیز دلم دوست داشتن تو که ساده نیستدوست داشتن تو دنیایی است ...