hamnafas

behee

امتیاز
2511080
دنبال‌کنندگان
1869
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
1

با تو آغاز میشود تمام من و انتهابی ندارمترا که دارم نفس دارم...

22

دلم بدتر از تمام ثانیه ها تنگ شده براتبدتر از همیشه..دردت به...

4

سلااااااااااااااامسلاااااااااااااام صبخ روز شنبه ات بخیرسلام...

3

صبحت بخیر چشم و چراغ دلم فدای وجودت دوستت دارم عمرمصبح روز ج...

2

چیزی ترا به این دنیا وصل میکند که میتواتد تا اخرین لحظه حیات...

3

سلااااام ماه زیبای مندردت به تنم الهیصبح روز چهازشتبه ات بخی...

3

سلام صبح روز سه شنبه ات بخیر صبح روزهای که بدون تو رد میشه و...

2

عزیز دلم میدونم که خدا خودش خیلی حواسشبه تو هست.از صمیم قلبم...

129

طلوع زندگی من..گرما بخش وجودم..سلاااااام..سلاااام صبحت بخیر ...

1

و چقدر عقربه های ساعت بی رحم هستند که با قصاوت قلب به پیش م...

1

غرق میشوم در وجود پاک تو..چون قطره در اقیانوس بی انتهای مهرب...

و چقدر شیرین است کنار تو بودننفس کشیدنزندگی کردنهمه امیدم مم...

3

جایی که نزدیک توام دور از تموم غصه هاستهوامو تازه می کنه هر ...

1

پر پرواز منسایه روی سرمعزیژ جانم .ممنونم که هستی و رنگ میدهی...

1

عزیز دلمممنونم ازتممنوووونم برای تمام فداکاری هات و صبوری ها...

دوووووستت دارم و این تمام چیزی است که بهش ایمان دارم..تنها چ...

1

سلاااام تنها دلیل نفس کشیدنمسلام امید زنده بودنمصبت بخیر فد...

2

ترا که دارم هیچ چیز کم ندارم..تو تمام تکیه گاه منی و من هر ل...

1

و دلم این روزها بدتر و بدتر هوای وجودت را میکند..بیشتر و بیش...

1

عزیز دلم دوست داشتن تو که ساده نیستدوست داشتن تو دنیایی است ...