bilwan

bilwan

امتیاز
7470
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
3

🍃☘🍀کاش هرگز بزرگ نمی شدم ونمی فهمیدم !!پدرم به من دروغ گفت: ...

🍃☘🍀کسی را که خویشاوندانش واگذارند بیگانه اورا پذیرا می گردد ...

2

ای مؤذن.. بعد اتمام أذانت جان من باهمان سوزو نوا از آن بگو ....

🍃☘🍀به دختران خود یاد دهید قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند ...

🍃☘🍀هر ساعتی که... دیگر خوشی ها پایان می یابند و تنها تبعات و...

2

🍃☘🍀زنان کشته در اندوه،... فراوانتر از مردان کشته در جنگند!!

1

🍃☘🍀یه آدمایی توزندگیمون هستن هرکجا باشن به شدت بهمون خوش میگ...

3

🍃☘🍀ناتوانی... آفت شکیبایی... شجاعت وزهد ...ثروت و پرهیزکاری ...

🍃☘🍀آفت عالمان حب ریاست است #میزان الحکمه 🕊

🍃☘🍀بخل: ننگ وترس نقصان مال است .وتهیدستی مرد زیرک رادر برهان...

🍃☘🍀گناهان درد هستند و استغفار داروست ودرمان گناهان این است ک...

🍃☘🍀هر فریب خورده ای را نمی توان سرزنش کرد #نهج _البلاغه 🕊 ...

1

🍃☘🍀دلها گاهی نشاط دارند و گاهی ملالت اگر نشاط دارند آن رابه ...

🍃☘🍀هرچه را شنیدی... برای مردم بازگو مکن که همین برای دروغگوی...

🍃☘🍀خوش ترین زندگی در قناعت است🍁# نهج_ البلاغه 🕊 ...

🍃☘🍀در دنیایی ...که سختی ...آن مانند :خوابهای پریشان شب است ش...

2

🍃☘🍀سخت ترین گناهان گناهی است که گناهکار آن را ناچیز بشمارد#ن...