binam6460

binam6460

روز مرگم، هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مست و خراب از می انگور کنید
مزد غساال مرا سیر شرابش بدهید
مست مست از همه جا حال خرابش بدهید
بر مزارم میگذارید بیاید واعظ
پیرمیخانه بخواند غزلای از حافظ
جای تلقین به بالای سرم دف بزنید
شاهدی رقص کند جمله شما کف بزنید
روز مرگم وسط سینه من چاک زنید
اندرون دل من یک قلمه تاک زنید
روی قبرم بنویسید وفادار برفت
آن جگر سوخته خسته از این دار برفت

امتیاز
15570
دنبال‌کنندگان
21
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

از حسم بهت بگم که دوس داشتنت رو خدا میدونه از دلتنگیام بگم ۳...

خانم میگمت من که نیستم یا نباشم کیا میخوای بزنینخانم میگمت م...

1

دوستداشتن گناه نیست گناه شد برا من ولی من این گناه دوست دارم...