‏یه سندرمی هم هست بنام سندرم زبان بیقرار که وقتی میکروفون دستش میاد فقط هی وعده سر خرمن میده ... در این حالت ارتباط زبان و عقل قطع میشه

‏یه سندرمی هم هست بنام سندرم زبان بیقرار که وقتی میکروفون دستش میاد فقط هی وعده سر خرمن میده ... در این حالت ارتباط زبان و عقل قطع میشه

۳ ساعت پیش
4K
تاریخ ایران دلیر مردان زیادی دارد که گمنام مانده‌اند از جمله “آرسام”. میگس تاس راوی و پزشک یونانی جنگ ترموپیل چنین روایت میکند: یکی از مناظر برجسته و قابل تحسین این نبرد، آرسام برادر خشایارشا ...

تاریخ ایران دلیر مردان زیادی دارد که گمنام مانده‌اند از جمله “آرسام”. میگس تاس راوی و پزشک یونانی جنگ ترموپیل چنین روایت میکند: یکی از مناظر برجسته و قابل تحسین این نبرد، آرسام برادر خشایارشا بود! او میگوید با اینکه آرسام دشمن ما بود اما اعتراف میکنم هنگامی که شمشیر ...

۳ ساعت پیش
675
۱۳ ساعت پیش
2K
۱۳ ساعت پیش
8K
۱۳ ساعت پیش
8K
اگه اون روزی که شیطون تو بهشت به آدم گفت: برو اونو بخور! آدم بهش میگفت: تو بیا اینو بخور! الان مسیر زندگی همه ما به کلی عوض شده بود! #حکایت

اگه اون روزی که شیطون تو بهشت به آدم گفت: برو اونو بخور! آدم بهش میگفت: تو بیا اینو بخور! الان مسیر زندگی همه ما به کلی عوض شده بود! #حکایت

۱۴ ساعت پیش
8K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
‏این تست سرعت خود سامانه ‎مبین‌نت است. اپراتوری که پول سرعت اینترنت تا ۴۰مگابیت را می‌گیرد اما سرعتش به یک مگ هم نمی‌رسد. ‎

‏این تست سرعت خود سامانه ‎مبین‌نت است. اپراتوری که پول سرعت اینترنت تا ۴۰مگابیت را می‌گیرد اما سرعتش به یک مگ هم نمی‌رسد. ‎

۱۷ ساعت پیش
1K
۱۸ ساعت پیش
7K
۱۸ ساعت پیش
6K
۱۸ ساعت پیش
6K
۲۰ ساعت پیش
3K