دختر شایسته سال ۲۰۱۵ ایالت نیوجرسی آمریکا خطاب به مموتی خودم...

دختر شایسته سال ۲۰۱۵ ایالت نیوجرسی آمریکا خطاب به مموتی خودم...

وقتی صحبت از هنر و هنرپیشه میکنیم مقصود ،لبهای پروتزی و لباس...
۱

وقتی صحبت از هنر و هنرپیشه میکنیم مقصود ،لبهای پروتزی و لباس...

یه غلط کردم خاصی توی جمله ....به همین زودیه 😁

یه غلط کردم خاصی توی جمله ....به همین زودیه 😁

جوری که دولت پشت مردمه !
۱

جوری که دولت پشت مردمه !

‏من هیچوقت نفهمیدم استدلال خدا ازینکه آدم و حوا رو سر یه سیب...

‏من هیچوقت نفهمیدم استدلال خدا ازینکه آدم و حوا رو سر یه سیب...