خانه

مطالب منتخب

مطالب جدید

مطالب محبوب

عربي

دانلود اپلیکیشن

درباره ما

تماس با ما

قوانین

دسته بندی ها

black_ghost

black_ghost

۱k

مطلب

۵k

دنبال کننده

۷۹

دنبال شونده

「روح سیاه🖤」「نوشته_موری🌿」「𖤐⃟👻 𝑴𝒐𝒓𝒊 ツ」

‌ ‌ ‌ ෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌•| https://rubika.ir/Text_Ghost 👻|• ‌😃سر بزنید🍃
‌ ‌ ‌ ෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅 𝒚𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒅𝒂𝒚 𝒅𝒓𝒐𝒘𝒏𝒔 𝒊𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒚'𝒔 𝒔𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘𝒔
‌ ‌ ‌ ෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴‌‌‌
درست زمانی که کرم ابریشم تصور میکنه زندگیش به پایان رسیده، تبدیل به پروانه میشه🐛🦋
‌ ‌ ‌ ෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴‌‌‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌پیج اول و تاریخ ورود به ویسگون ۹۴/۷/۱۰ @Mori_Sj

مطالب
کالکشن ها
+ شما خوبین؟!

+ شما خوبین؟!

black_ghost
نصب برنامه ویسگون