blawck_liife

ܧَࡋࡅߺ࡛ࡉ ࡄ݅ܭࡄࡅ݃ܘ ߊ‌߬‌މܩߊ‌رو‌ ࡅ̈ߺܫܿࡅ࡙ࡅ࡙ߺܝ‌ ܩࡅ࡙ܒ‌‌ࡀ‌‌‌‌!
https://harfeto.timefriend.net/87530290

فصل عوض میشودجای آلو را خرمالو می گیردجای دلتنگی را دلتنگی.....
۳

فصل عوض میشودجای آلو را خرمالو می گیردجای دلتنگی را دلتنگی.....

خدا را چه دیدی؛شاید "آبان" ، سوگلیِ دلبرانه‌ی پاییز باشد،و "...
۵

خدا را چه دیدی؛شاید "آبان" ، سوگلیِ دلبرانه‌ی پاییز باشد،و "...

با دست‌های بلوری قند ریز می‌کردوقتی می‌خواست قندان‌های قشنگش...
۷

با دست‌های بلوری قند ریز می‌کردوقتی می‌خواست قندان‌های قشنگش...

از بهترین خواب‌هایی که داشتم اونایی بودکه خسته دراز کشیده بو...
۸

از بهترین خواب‌هایی که داشتم اونایی بودکه خسته دراز کشیده بو...

بعضی عکس ها هستند، آدم ها هزار بار هم نگاهش کنند سیر نمی شون...
۹

بعضی عکس ها هستند، آدم ها هزار بار هم نگاهش کنند سیر نمی شون...

قدر مادر را فقطنوزادی می داند که اگرتنی عطر مادرش را ندهدآن ...
۶

قدر مادر را فقطنوزادی می داند که اگرتنی عطر مادرش را ندهدآن ...

مادرم گوشے اندرويد نداردولے همیشه در دسترس ماستاز بازار هیچ ...
۵

مادرم گوشے اندرويد نداردولے همیشه در دسترس ماستاز بازار هیچ ...

کاش می‌شد تمامِ آدم‌های غمگین و تنهای جهان را در آغوش کشید، ...
۸

کاش می‌شد تمامِ آدم‌های غمگین و تنهای جهان را در آغوش کشید، ...

.یک روز می فهمی که عاقبت ، این تویی که برای خودت می مانی و آ...
۶

.یک روز می فهمی که عاقبت ، این تویی که برای خودت می مانی و آ...

دیروز به مادرم زنگ زدم. بعد از مرگش، تلفن ثابت خانه اش را جم...
۱۶

دیروز به مادرم زنگ زدم. بعد از مرگش، تلفن ثابت خانه اش را جم...

پسردار که شدم... پسرمو میبرم عروسک فروشی میگم: هر کدوم رو که...
۱۱

پسردار که شدم... پسرمو میبرم عروسک فروشی میگم: هر کدوم رو که...

در خانه ی ما زنی هستتِکه تِکه!!! دستهایش در آشپزخانه چشم های...
۹

در خانه ی ما زنی هستتِکه تِکه!!! دستهایش در آشپزخانه چشم های...

من دور و برم تا دلت بخوادپولدار گرسنه ديدمتحصيلكرده بيشعور د...
۹

من دور و برم تا دلت بخوادپولدار گرسنه ديدمتحصيلكرده بيشعور د...

اگر دختر دارید و از دلبری هایش گل از گلتان میشکفد؛وبا ذوق کر...
۱۱

اگر دختر دارید و از دلبری هایش گل از گلتان میشکفد؛وبا ذوق کر...

دلم می خواهد یک دختر داشته باشم.دختری با موهای بلند مشکی و چ...
۱۳

دلم می خواهد یک دختر داشته باشم.دختری با موهای بلند مشکی و چ...

✅ پدر، باید دریا باشد! پدر وقتی خوش‌اخلاق و با تحمّل و با حو...
۱۴

✅ پدر، باید دریا باشد! پدر وقتی خوش‌اخلاق و با تحمّل و با حو...

.پدرم خيلی زيبا و مؤثر به ما تذکر می‌داد. دعوا کردنش هميشه غ...
۱۷

.پدرم خيلی زيبا و مؤثر به ما تذکر می‌داد. دعوا کردنش هميشه غ...

•| در زبان لُرۍو ڪوردےبہ نَفَس،هِناس گفته میشہ؛و واے از وقتے...
۴۶

•| در زبان لُرۍو ڪوردےبہ نَفَس،هِناس گفته میشہ؛و واے از وقتے...