بوف تنهایی من

boof.tanhaei.man

امتیاز
46230
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
4

دلش خوش است که این شهر، شهر قرآنیستو دین مردم این منطقه، مسل...

2

آب را بستیم و دریا ساختیمدین فروشی کرده دنیا ساختیمتا تساوی ...

6

امروز رفته بودم میوه فروشی. آقای مسنی که از دستهای پینه بسته...

1

والیبالیست های امریکا به حرمت کام روزه ی ایرانی ها تا ساعت ب...

2

چه چیز جالبی گفت گزارشگر والیبال...گفت آمریکاییا با وجود این...

در زندگی یاد گرفتم:با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقان...

5

جهان سربه سر، حکمت و عبرت است                    چرا بهره ی ...

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا ش...

6

وقتی بچه بودم پدرم می گفت :  هر زمان خودت به تنهایی توانستی ...

3

ما باید استوار بایستیم و برای آزادی خودمان تلاش کنیم.هیچ کس ...