برش ها

boreshha_ir

برشها؛ پایگاه جامع خاطرات شهدای جهان اسلام
boreshha.ir

امتیاز
79760
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

علی رضا خیلی به توسل به اهل بیت (ع) اهمیت می داد و همیشه می ...

فرازی از وصیت نامه شهید ابوالفضل مرادی کوشکی: برادران! از #ر...

1

شهید آوینی:در عمل، حتی در بهترین نمونه های حکومت دموکراسی، ح...

1

شهید همت:برادر رضا چراغی از مزدان نیکی که اصلا ما شرمنده ایم...

شهید آوینی:لفظ #توسعه در فرهنگ امروز ما شاید از نظر لفظ تازه...

نادر طالب زاده:من قصد داشتم که سفری با او داشته باشم و در حی...

ولی الله عاشق خدا و مرید اهل بیت (ع) بود. شب بود که از منطقه...

شهید رضا چراغی از نگاه شهید حسین همدانی:آقا چراغی مجسمه خونس...

شهید سید مرتضی آوینی:بزرگ ترین #حجاب میان انسان و خدا، خود ی...

1

بابا اخلاقش خیلی جدی و محترمانه بود. از آن طرف هم همیشه سرش ...

حسین آقا از سنت شکنی هم بدش نمی آمد.آمده بود مرخصی و هر دو خ...

1

شهید علی منیف اشمر: #عکس_های‌_شهدا را همیشه‌ مقابل‌ چشمان ت...

علی رضا همه کارهایش با #حضرت_ابوالفضل (ع) گره خورده بود.پس ا...

شهید رضا چراغی:همه ما موظف موظفیم آن قدر کار بکنیم که از این...

فرازی از وصیت نامه شهید علی منیف اشمر: وصایای‌ حضرت‌ امیرالم...

1

رکود بر جبهه های غرب حاکم شده بود. فرماندهان مصمم بودند عملی...

فرازی از وصیت نامه شهید رضا چراغی: [وصیت به برادرم عباس آقا]...

فرازی از وصیت نامه شهید قاسم سلیمانی:پروردگارا ! تو را سپاس ...

پارچه را کنار زدم، محمد حسین بود. با همان لبخند همیشگی. خواس...

فرازی از وصیت نامه شهید سید احمد پلارک:بر روی قبرم فقط و فقط...