امتیاز
79490
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
1

مثل من

1

خخخخخخخ

محکومند..........

4

بزرگترین داراییه من مادرمه.....

6

کاظم.عاصی .صابر .شیرین

3

.............

3

خخخخخخ

1

مرامه ....مرام

2

این پسر عمر منه ....امیرحسین تالار نفت .bos

6

امیرم لواشک خورده.......ای جونم خاله