سمانه

bouo

سلام دوستان
من این پروفایلو ازیاسین گرفتم تو تلگرام گروه بودیم منو با این برنامه اشنا کرد

نبودنت،پر کرده فضای اتاقم راو از سقف جمجمه ام بالا زدهندیدنت...
۲

نبودنت،پر کرده فضای اتاقم راو از سقف جمجمه ام بالا زدهندیدنت...

خوشبخت بودیماگر بجای دست تقدیردست هم را میگرفتیم
۲

خوشبخت بودیماگر بجای دست تقدیردست هم را میگرفتیم

کسی روبه زورنمیشه عاشق کرد...یه وقتایییه چیزایی سهمت نیسبفهم...

کسی روبه زورنمیشه عاشق کرد...یه وقتایییه چیزایی سهمت نیسبفهم...

میبینی چه کردی؟؟؟آنقدر نیامدی تا طاقت زمستان به تاب آمد...ای...
۳

میبینی چه کردی؟؟؟آنقدر نیامدی تا طاقت زمستان به تاب آمد...ای...

دلم تنگه مثه ابرای تیرهتویه حسی مث زندون اسیرهتـــو از احساس...

دلم تنگه مثه ابرای تیرهتویه حسی مث زندون اسیرهتـــو از احساس...

دباز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شددل دوباره زیر رو شدبا تمو...

دباز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شددل دوباره زیر رو شدبا تمو...

دلم عشقت و از کی بخواددل تو با دلم به سادگی راه نمیادببین دل...

دلم عشقت و از کی بخواددل تو با دلم به سادگی راه نمیادببین دل...

دنیای هممون یخی شدهسرد و بی احساس
۳

دنیای هممون یخی شدهسرد و بی احساس

❤سلام❤❤صبح چهارمین❤❤روز هفتتون❤❤بخیر و زیبایی❤
۲

❤سلام❤❤صبح چهارمین❤❤روز هفتتون❤❤بخیر و زیبایی❤

لحظه هایم مال "تو"...حتی به قیمت "صفر" تومنهمین که کنار من ب...
۲

لحظه هایم مال "تو"...حتی به قیمت "صفر" تومنهمین که کنار من ب...

من از تمام این عالم یک وجب خاک هم نمیخواهمهمین مساحت اندک می...

من از تمام این عالم یک وجب خاک هم نمیخواهمهمین مساحت اندک می...

شب عروسی جوگیر نشه صلوات
۳

شب عروسی جوگیر نشه صلوات

کلا ما ایرانیا از همون اول مردم ازار بودیم
۱

کلا ما ایرانیا از همون اول مردم ازار بودیم