/نه شعر های سهراب//نه عاشقانه های شاملو/هیچ کدام مرحم بی قرا...
۳

/نه شعر های سهراب//نه عاشقانه های شاملو/هیچ کدام مرحم بی قرا...

:pensive_face::pensive_face:
۱۰

:pensive_face::pensive_face:

بوسیدمش وقتِ اذان، یارب ببخشایم ولی...آمد زِ مسجد حکم این : ...
۲

بوسیدمش وقتِ اذان، یارب ببخشایم ولی...آمد زِ مسجد حکم این : ...

:ok_hand_sign::thumbs_up_sign::ok_hand_sign:
۴

:ok_hand_sign::thumbs_up_sign::ok_hand_sign:

تولدم مبارک:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_fac...
۱۲

تولدم مبارک:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_fac...

تسلیت ایران من...تسلیت کرمانشاه :crying_face::pensive_face::...
۳

تسلیت ایران من...تسلیت کرمانشاه :crying_face::pensive_face::...

بی تفاوت باش چون هر چیزی ارزش فکر کردن ندارد شادی چیزی نیست ...
۳

بی تفاوت باش چون هر چیزی ارزش فکر کردن ندارد شادی چیزی نیست ...

به هیچکس اعتماد نکن..به هیچکسم وابسته نشو..همه وقتی آدمای جد...

به هیچکس اعتماد نکن..به هیچکسم وابسته نشو..همه وقتی آدمای جد...

یه شبِ خوب با یه دوستِ خوب شمعای جادویی:smiling_face_with_he...
۵

یه شبِ خوب با یه دوستِ خوب شمعای جادویی:smiling_face_with_he...

تولدم مبارک:) 76/6/1
۲۵

تولدم مبارک:) 76/6/1

یکی را دوست می داشتم ومی دانست...ولی افسوس...افسوس که دوست د...
۱

یکی را دوست می داشتم ومی دانست...ولی افسوس...افسوس که دوست د...

چنان تنهایِ تنهایمکه حتی نیستم با خود...!#مهدی_اخوان_ثالث
۵

چنان تنهایِ تنهایمکه حتی نیستم با خود...!#مهدی_اخوان_ثالث

" مَن "مَن زمانی که تورا کنار دیـگری دیدمتَمام شُدَملِه شُدَ...

" مَن "مَن زمانی که تورا کنار دیـگری دیدمتَمام شُدَملِه شُدَ...

زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوتکه عهد، عهد غم است و زمان، ز...
۴

زمانه دوخت لبم را به ریسمان سکوتکه عهد، عهد غم است و زمان، ز...

بفرمایید :))))برای اولین بار ماکارونی درست کردم خخخخ
۱۲

بفرمایید :))))برای اولین بار ماکارونی درست کردم خخخخ

شاید یک روزبه ندیدنت...به نشنیدن صدایت...و به جای خالی‌ات......
۲

شاید یک روزبه ندیدنت...به نشنیدن صدایت...و به جای خالی‌ات......

دوست داشتنتنسکافه ای بودکه یک بار آن را نوشیدمو حالاسالهاست ...
۳

دوست داشتنتنسکافه ای بودکه یک بار آن را نوشیدمو حالاسالهاست ...

نَتوانم که زمانی            نکنم یاد از تو ...!

نَتوانم که زمانی نکنم یاد از تو ...!

دل نهادم به صبوریکه جز این چاره ندانم :(

دل نهادم به صبوریکه جز این چاره ندانم :(