چاعلار

caglarertugrul

امتیاز
7960
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
8

فدات شم پسر چشم ابی نفس جان دلبر چاعلار قهوه خوردناش چشم قشن...

1

تولگا ساریتاش جذاب چشم ابی جذاب فدای دریا چشمات عشق جان دلبر...

2

دلبرم چاعلار خوشگل جذاب نفس جان قلب ضربان عشق جان نپص چشم اب...

1

چاعلار دلبرم جذابم

15

پسرجذابم کرم بورسین یا همون سرکان بولات نفس جان دلبر کیوت عش...

3

چاعلار عشق نفس چشم ابی قلب

8

چاعلار جون نفس چشم ابی