ما و مجنون درس عشق از یک ادیب آموختیم✍او به ظاهر گشت عاشق ما...

+خب امروز اول مهر سال ٨٨ ، کیا داره برا اولین بار میره مدرسه...

اع چع نازع._.

دیانا ارسلان

اخی کی هسی😂

قلبم به درد اومد💔💢

2

فصلِ‌جدیدِ‌کتابِ‌زندگیت مبارک @yeganeh 🍎با صدایِ🎤🎶#بارانِ‌ب...

عسلمو فالو کنین@sareh2

3

گوگولیم فالو و لایک شه ❤️😍@S_h_a_k_i_b_80