نسخه وب بازار مستقیم

دسته بندی: ویسگون

برترین های این دسته
اقا ی محدودیت بذارین روزی بیشتر ۱۰یا ۱۵تا پست نشه گذاشت اینطوری خیلی بده هی رگباری پست میذارن پستایه بقیه دیده نمیشن امیدوارم مسدود نشم😐😒💔 @deraza

اقا ی محدودیت بذارین روزی بیشتر ۱۰یا ۱۵تا پست نشه گذاشت اینطوری خیلی بده هی رگباری پست میذارن پستایه بقیه دیده نمیشن امیدوارم مسدود نشم😐😒💔 @deraza

↶یع‌شب‌بعش‌پیم‌دادم..📒⃤❄️ ̎ ↶دلم‌برات‌تنگ‌شده..💔⃤👐🏿 ̎ ↶بهم‌گفدکم‌تربعم‌فک‌کن...🚬⃤⚰ ̎ ↶ک‌کم‌تردلتنگم‌بشی🧘🏿‍♀⃤✨ ̎ ↶تاخودصب‌گریع‌کردم🙂⃤☘ ̎ ↶نه‌بهخاطرنداشتن علاقت‌بهم🥀⃤🖤 ̎ ↶برای‌اینکه‌نفهمیددست‌خدم‌نی🙇🏿‍♀⃤✨ ̎ ↶وگرنه‌ب جا‌کم‌ترفک‌کردن💛⃤🌻 ̎z ↶اصلابعش‌فک‌نمیکردم🍂⃤🙅🏿‍♀ ̎ ↶گذشت...وگذشت...☕️⃤🌱 ̎ ↶کم‌کم‌تنهام‌گذاشت...🏌🏿‍♀⃤🤟🏿 ̎ ↶گفدم‌بدون‌ط‌نمیتونم‌لعنتے⚓️⃤👊🏿 ̎ ↶گفدکارنشدنداره‌🥛⃤🙂 ̎ ↶هصتن کسایی‌ک پرکننـ‌جامو🖇⃤😺 ̎ ↶زمان‌زیادی‌گذشت..💧⃤🚶🏿‍♀ ̎ ↶ادمازیادےاومدنو🌪⃤👣 ...

↶یع‌شب‌بعش‌پیم‌دادم..📒⃤❄️ ̎ ↶دلم‌برات‌تنگ‌شده..💔⃤👐🏿 ̎ ↶بهم‌گفدکم‌تربعم‌فک‌کن...🚬⃤⚰ ̎ ↶ک‌کم‌تردلتنگم‌بشی🧘🏿‍♀⃤✨ ̎ ↶تاخودصب‌گریع‌کردم🙂⃤☘ ̎ ↶نه‌بهخاطرنداشتن علاقت‌بهم🥀⃤🖤 ̎ ↶برای‌اینکه‌نفهمیددست‌خدم‌نی🙇🏿‍♀⃤✨ ̎ ↶وگرنه‌ب جا‌کم‌ترفک‌کردن💛⃤🌻 ̎z ↶اصلابعش‌فک‌نمیکردم🍂⃤🙅🏿‍♀ ̎ ↶گذشت...وگذشت...☕️⃤🌱 ̎ ↶کم‌کم‌تنهام‌گذاشت...🏌🏿‍♀⃤🤟🏿 ̎ ↶گفدم‌بدون‌ط‌نمیتونم‌لعنتے⚓️⃤👊🏿 ̎ ↶گفدکارنشدنداره‌🥛⃤🙂 ̎ ↶هصتن کسایی‌ک پرکننـ‌جامو🖇⃤😺 ̎ ↶زمان‌زیادی‌گذشت..💧⃤🚶🏿‍♀ ̎ ↶ادمازیادےاومدنو🌪⃤👣 ̎ ↶بعدیع‌مدتم‌رفتند..🚶🏿‍♂⃤🎧 ̎ ↶اماهنوزم‌اونودوست‌دارم♥️⃤🗝 ̎ ↶نمیدونم‌الان‌کجاستت..🤦🏿‍♀⃤🎼 ̎ ↶ک‌بیادببینه‌کارنشدداشت...🍀⃤🙎🏿‍♀ ̎ ↶حال‌عجیبےدارم😾⃤🍂 ̎ ↶دیدن عکساش..بغض‌کردنام💇🏿‍♀⃤🕸 ̎ ↶ریختنـ‌اشکامو....😞⃤💔 ...

#m کام ممنوع🚫

#m کام ممنوع🚫

دِݪَݦـ میخۅاد خُودَمۅ یع جآیۍ جآ بِزآرَم،بَرگَردَم دیگ نیسَݦ]/=

دِݪَݦـ میخۅاد خُودَمۅ یع جآیۍ جآ بِزآرَم،بَرگَردَم دیگ نیسَݦ]/=

فآلو و لآیڪ شع پلیز😌💜 @Saman264

فآلو و لآیڪ شع پلیز😌💜 @Saman264

ˇˇجۅرۍ زِندِگۍ کۅنیݩ کِع اَگ گُفتَند گُوع خۅرۍ مَمݩۅعـ ݩَیۅفتیݩ نَݥیریݩ عَز گُشݩِگۍ:¡(

ˇˇجۅرۍ زِندِگۍ کۅنیݩ کِع اَگ گُفتَند گُوع خۅرۍ مَمݩۅعـ ݩَیۅفتیݩ نَݥیریݩ عَز گُشݩِگۍ:¡(

مرا نه سر نه سامان آفریدند پریشانم،پریشان آفریدند😔 #باباطاهر #Girlofdreams

مرا نه سر نه سامان آفریدند پریشانم،پریشان آفریدند😔 #باباطاهر #Girlofdreams

وَقتیـ یِکیـ اَز زِندِگیتـ میرِهـ بیرونـ ... ⚠|• نَهـ شُعـآر بِدِهـ : ⚠|• گـورِ بآبآیـِ قَبلیـآ ... ⚠|• سَلآمـ میـ کُنَمـ بِهـ بَعدیـآ ... ⚠|• نَهـ فُحشـ بِدِهـ : ⚠|• گـورِ بآبآشـ ، رَفتـ بِهـ ...

وَقتیـ یِکیـ اَز زِندِگیتـ میرِهـ بیرونـ ... ⚠|• نَهـ شُعـآر بِدِهـ : ⚠|• گـورِ بآبآیـِ قَبلیـآ ... ⚠|• سَلآمـ میـ کُنَمـ بِهـ بَعدیـآ ... ⚠|• نَهـ فُحشـ بِدِهـ : ⚠|• گـورِ بآبآشـ ، رَفتـ بِهـ دَرَکـ ... ⚠|• نَهـ اَدآ دَر بیـآر : ⚠|• نَبآشیـ رفیقآمـ هَستَنـ وَ ... ⚠|• ...

بۍ تَفاۅت بع هَر تَفاۅت/(=

بۍ تَفاۅت بع هَر تَفاۅت/(=

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست.پس آنقدر برقصید تا پاهیتان درد بگیرد ، آنقدر بخندید تا پهلویتان اذیت شود.به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید چرا که شاید فردا هرگز نیاید!:)🍃♥️

رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست.پس آنقدر برقصید تا پاهیتان درد بگیرد ، آنقدر بخندید تا پهلویتان اذیت شود.به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید چرا که شاید فردا هرگز نیاید!:)🍃♥️

دارم پصر خوبی میشم/: ███████↑

دارم پصر خوبی میشم/: ███████↑

زندگی گاهی وقتا خیلییی سخت و تلخ میشه گاهی وقتا نمیتونی اونی که دلت میخواد و بدست بیاری بعضی وقتا میفهمی اونی که میخواستی این نبود و با خودت میگی چی میخواستیم و چی شد… ...

زندگی گاهی وقتا خیلییی سخت و تلخ میشه گاهی وقتا نمیتونی اونی که دلت میخواد و بدست بیاری بعضی وقتا میفهمی اونی که میخواستی این نبود و با خودت میگی چی میخواستیم و چی شد… اما،اما،اما… من مطمئنم که روزای قشنگ نزدیکه روزایی که عشق و باهمه وجودت لمس میکنی… ...

#کپشن -دلم -آرآمِشی میخوآهَم آرامِشی اَز جِنس... ِچَشمآنَت نِگآهَت دَستآنَت خَندِه‌هآیَت آغوشَت شآنِه‌هآیَت صِدآیَت بودَنَت بودَنَت بودَنَت...:)♡M

#کپشن -دلم -آرآمِشی میخوآهَم آرامِشی اَز جِنس... ِچَشمآنَت نِگآهَت دَستآنَت خَندِه‌هآیَت آغوشَت شآنِه‌هآیَت صِدآیَت بودَنَت بودَنَت بودَنَت...:)♡M

#خندت،آخرکارِ‌خودشُ‌کرد:]

#خندت،آخرکارِ‌خودشُ‌کرد:]

مَنــ بدمــ(🙋♀!

مَنــ بدمــ(🙋♀!" مَنــ لاشیــ ام( !" مَنــ بیــ اعصابمــ(💉🚱💊!" مَنــ افسردمــ(🔭🚬!" مَنــ دیوونمــ(🐶♂!" مَنــ ردیعمــ(📳➿!" یحــ دیقعــ وایصا(℡!" تُو چعـ گوهیـ هسیـ ڪ عینقد قیافعـ میگیریعـ(¿😹💦!" بیب💤!

@SAMA1994 #دخترونه #عکس

@SAMA1994 #دخترونه #عکس

پًآتّرٍیٕکًّ خٍنّگٍ نٍیٍسًتُّ =) اُوُنّ فًقًطّ خُوُدٍشٌوُ مٍیٕزٍنٍهٔ بٍ خٍنٔگٍیٍ چٌوُنّ فًعّمٍیٍدّ تُوٌ اٍیٍنّ دٌنُیٓآ اٍگٍهٕ بٍ یٍ سٍرٍیٕ چٍیٍزًآ زٍیٔآدٍ اًهًمٍیًتٔ بٍدٍهٕ دٍیٕگٍهٔ هٍیٍچٍ وًقّّتٍ نٍمٍیٕتُوٌنٍهٕ اًزّ تًهّ دٍلّ بٍخًنٔدٍهٕ پًسّ خٍنّگٍ بًآشٍیٍدّ مٍثّلٍ ...

پًآتّرٍیٕکًّ خٍنّگٍ نٍیٍسًتُّ =) اُوُنّ فًقًطّ خُوُدٍشٌوُ مٍیٕزٍنٍهٔ بٍ خٍنٔگٍیٍ چٌوُنّ فًعّمٍیٍدّ تُوٌ اٍیٍنّ دٌنُیٓآ اٍگٍهٕ بٍ یٍ سٍرٍیٕ چٍیٍزًآ زٍیٔآدٍ اًهًمٍیًتٔ بٍدٍهٕ دٍیٕگٍهٔ هٍیٍچٍ وًقّّتٍ نٍمٍیٕتُوٌنٍهٕ اًزّ تًهّ دٍلّ بٍخًنٔدٍهٕ پًسّ خٍنّگٍ بًآشٍیٍدّ مٍثّلٍ پًآتّرٍیٍکّّّ =]

#دوصتدارم_عز_پدرتم__نمیترسم💔

#دوصتدارم_عز_پدرتم__نمیترسم💔

مُچالِهـ میشم تو [خودم] اونقد زانوهامُ تو شِکَمَم فشار میدم :} تا اشکام بریزن :} ناخونامُ فرو میکنم تو کَفِ دستام :} بالِشُ میذارم رو دَهَنم تا صداع هِق هِقم بیرون نزنهـ از اتاق :} ...

مُچالِهـ میشم تو [خودم] اونقد زانوهامُ تو شِکَمَم فشار میدم :} تا اشکام بریزن :} ناخونامُ فرو میکنم تو کَفِ دستام :} بالِشُ میذارم رو دَهَنم تا صداع هِق هِقم بیرون نزنهـ از اتاق :} دِلَم میخام همهـ دوست داشتنامُ یِ جا بالا بیارم :} بهـ همین #تلخی :}