من خودم ۵۹
۲۲

من خودم ۵۹

کاش کسی بود ....

کاش کسی بود ....

دنیای پست

دنیای پست

خدایا  راحتم کن. کفن پوشم کن ....امییییین
۵

خدایا راحتم کن. کفن پوشم کن ....امییییین

دلگیرم...فقط همین

دلگیرم...فقط همین

البته من کسیم ندارم که انلاین بودنمم چک کنه
۱

البته من کسیم ندارم که انلاین بودنمم چک کنه

خیلی تنهام. از تنهایی حوصلم سر رفته هیچ کسیم ندارم که دوسم د...
۷

خیلی تنهام. از تنهایی حوصلم سر رفته هیچ کسیم ندارم که دوسم د...

خدایا چرا ...
۱

خدایا چرا ...

دلم  مردن میخاد دلم دوس داشتن میخاد
۱۲

دلم مردن میخاد دلم دوس داشتن میخاد

خسته  شدم. ریدم تو زندگیم خدایا راحتم کن. خدایا باهات قهرم. ...
۳۱

خسته شدم. ریدم تو زندگیم خدایا راحتم کن. خدایا باهات قهرم. ...

مرگ میخام خدا.  عدالت میخام.  خدا. من خستم. ولی کسیو ندارم ک...
۳۱

مرگ میخام خدا. عدالت میخام. خدا. من خستم. ولی کسیو ندارم ک...

کاش  منم یکیو داشتم ابنجوری ولی خو ریدم تو این زندگی.  ریییی...
۷

کاش منم یکیو داشتم ابنجوری ولی خو ریدم تو این زندگی. ریییی...