یا هو

chakool

امتیاز
79200
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
4

کاش می فهمیدی!!آدم از یک جا به بعد کنار می کشد،اهلی خودش می ...

1

آدمیزاد فراموشکاره!وقتی درد داره، قیل و داد می کنه، داد می ک...

1

همه دستِ کم یک خاطره دارند که سوادش به بی خوابی های شبـانه ق...

1

عکسهای قدیمی ام,رقبایم شده اند...تصویر زنی که روزی دوستش داش...

1

تو انسان خوشبختی هستی اگریک نفر را داشته باشیکه بتوانی با خی...

کاااااش ...

خیره به نگاهش شو...بی هوا،محکم در آغوشت حبسش کن و فریاد بزن ...

انتخاب اصلح وظیفه ی ماست

1

روشن شو drsalaam @

2

کاش می شد از علاقه هم عکس گرفتتا ببینی وقتی به تو فکر می کن...

1

زن است دیگر جوری عاشق می شود که حس می کنیهیچگاه از کنارت نمی...

1

بگذار که یک عمر فقط قهوه ببویم تا بلکه فراموش کنم عطر تنت را...