چانیول یا من خودمو میکشم یا عشق تو منو میکشه💓💓💓💓💓💓💓 چانیول عاشقتم💜💜💜 پادشاه قلبم چانیول💜💜 we are one❤

chanveol

کیپاپر❤
دوستم فالو شه https://wisgoon.com/fatemehkamsari
توت فرنگیم فالو شه https://wisgoon.com/chanyeoli

امتیاز
172560
دنبال کننده
303
دنبال شونده
227
8

اکسو منحرف😐😂

توت فرنگیم فالو شه https://wisgoon.com/chanyeoli

مـ ـخوام دخـ ـتر بــ ـدۍ بــشم🖖 چــ ـون

...واما دنیا 🌏چه کرد با قلب دخترک تنها💔آرزوی دخترک

من فدای لب زیبات که وقتی میخندی منو میکشه.....💘

Iloveyou❤chanveol💞

آیا میدانستید؟ #ورق_بزنید

آیا میدانستید؟ #ورق_بزنید ادامه...

آیا میدانستید؟ #ورق_بزنید

25

فصل دوم پارت آخر

3

فصل دوم پارت چهارده

1

فصل دوم پارت سیزده

1

فصل دوم پارت دوازده

2

فصل دوم پارت یازده

2

فصل دوم پارت ده

4

فصل دوم پارت نه

فصل دوم پارت هشت

1

فصل دوم پارت هفت

6

فصل دوم پارت شیش