ازدرد تنهای هست نخندد تنهای بده والا
۳۲

ازدرد تنهای هست نخندد تنهای بده والا

بچه ها ی انتظار سخته دعا کنید انتظارمن زودتربه پایان برسه
۱

بچه ها ی انتظار سخته دعا کنید انتظارمن زودتربه پایان برسه

سلام دوستان

سلام دوستان

کامنت لطفا
۱۰

کامنت لطفا

دلم گرفته کسی هست بحرفیم
۹

دلم گرفته کسی هست بحرفیم

سلام اقو کسی هست بحرفیم
۶

سلام اقو کسی هست بحرفیم

سلام کسی پایه گپ هست عایا
۶

سلام کسی پایه گپ هست عایا