daniz

daniz_0072

غرورم امپراطور بزرگیست که به پای هیچکس سقوط نخواهد کرد.........

امتیاز
5850
دنبال‌کنندگان
1264
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه

فدای سر مادرم

#شیشه‌ها با #چکش میشکنن، #درختا با #تبر و #آدما با #حرف، #ح...

1

#دل #من #هر #چه #غلط #بود #فراوان #کردی

کاش #هواشناس بودم!آن وقت ..همه ی #عشاق ... #چشم می دوختند .....

حال این روزهای من ،خلاصه میشود در یک کلمه..."خستــــــــــــ...

#چون #میگذرد #غمی #نیست