مظلومی 6 تایی شد
۳

مظلومی 6 تایی شد

پایان پاییز

پایان پاییز

تنکابن. دوهزار
۱

تنکابن. دوهزار

بدون شرح
۵

بدون شرح

مارمولک از پشت توری پنجره باغچه.
۸

مارمولک از پشت توری پنجره باغچه.

مارمولک از پشت توری پنجره باغچه.
۲

مارمولک از پشت توری پنجره باغچه.

فندق
۱

فندق

غنچه گل رز هلندی تو باغچه ام
۲

غنچه گل رز هلندی تو باغچه ام

گل رز هلندی تو باغچه ام.  عاشق شبنم های روی برگها شم

گل رز هلندی تو باغچه ام. عاشق شبنم های روی برگها شم

صبح یک روز آفتابی.  شبنم و تابش نور خورشید. جلوه خاص گل رز ه...
۱

صبح یک روز آفتابی. شبنم و تابش نور خورشید. جلوه خاص گل رز ه...

وقتی داشتم عکس میگرفتم به چشمان خمارش دقت نکردم!
عکس بلند
۲

وقتی داشتم عکس میگرفتم به چشمان خمارش دقت نکردم!