سارا

ddora

آدم معمولیم آذریم خوش اخلاق و بد اخلاق هرجورکه دلم خواست

امتیاز
3970
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
9

بچه های ویسگون این یه نظرر سنجیهاگراستقلالی هستید عدد1اگرپرس...

متحرکه

من استقلالیم

جاده ی زندگیم را میسازم سرگردنه هایش میبازم جاده ای خواهم سا...

اینم از قدرت ما کدوم از مردا میتونه باکفش پاشنه بلند ماشینو ...

بچه ها 5شهریور و مریخ و از این چیزا شایعس ؟

زیباییت را نمیخواهم دلت رانمیخواهم محبوبیتت ررا نمیخوواهمموق...

ازتو انتظار ندارم خوب باشی ازتو انتظار ندارم گریه کنی ازتو ا...

1

زن عجیب با قد206سانتی متر قد

بخندتا دنیا بروت بخندهگریه نکن زشت بشی دنیا بهت بخنده

1

ازسایه ام میترسم ازمن بزرگ تر است هنگام غروب است شاید غروب ز...

سراینده علی است و بس مسلمان شاهد است و بس کاری به سنی و شیعه...

7

سلام میکنم به همتون

تصاویرمورد علاقمشماچی؟

فکرکنم کهههه طرف همجنس بازه لایکم کنیدآ زاد شم

خخخ بیا اینور بازار لایک میخرم لایک

دقیقا لایکم کنید آزاد شم

چرا نمی لایکید

بدبختلایک کنیییییییییییییییییییییییییید

بو من چندتا لایک داره