لیش الاحبهم عنی یبعدون
۳

لیش الاحبهم عنی یبعدون

اللهم ارحم موتانا:crying_face:
۱۱

اللهم ارحم موتانا:crying_face:

دایی یکی یدونم روحت شادیادت گرامی
۱۹

دایی یکی یدونم روحت شادیادت گرامی

:crying_face::crying_face::crying_face::crying_face:
۲

:crying_face::crying_face::crying_face::crying_face:

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:...
۱۴

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:...

تولدت مبارک پسرم
۱۵

تولدت مبارک پسرم

به سلامتی متولدین مهر که ازپاکیشون دوستی شروع میشه ازصداقتشو...
۱۹

به سلامتی متولدین مهر که ازپاکیشون دوستی شروع میشه ازصداقتشو...

عسی توفیق حبیبی:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss::...
۱۰

عسی توفیق حبیبی:face_throwing_a_kiss::face_throwing_a_kiss::...

ای خدا شب شده ومن چه کنم یکتن و این همه دشمن چه کنماهل کوفه ...
۳

ای خدا شب شده ومن چه کنم یکتن و این همه دشمن چه کنماهل کوفه ...

:pensive_face::pensive_face::crying_face::crying_face::cryin...
۹

:pensive_face::pensive_face::crying_face::crying_face::cryin...

الله ویاک
۱۱

الله ویاک

18/5/1398خرمشهر
۹۸

18/5/1398خرمشهر

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart::he...
۲۰

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart::he...

سلام...
۲۵

سلام...

امی جنه
۹

امی جنه