دلنوشته
۱

دلنوشته

دلنوشته
۳

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

موزیک ویدیو

موزیک ویدیو

دلنوشته
۱

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته
۱

دلنوشته

دلنوشته

دلنوشته

#موزیک#موزیک_ویدئو#موزیکویدیو#علیرضا_طالیسچی
۲

#موزیک#موزیک_ویدئو#موزیکویدیو#علیرضا_طالیسچی

#کلیپ#موزیک

#کلیپ#موزیک

درد یعنی..#کلیپ#موزیک

درد یعنی..#کلیپ#موزیک

دلنوشته

دلنوشته

خدارا چه دیدی,شاید حال ما هم خوب شد,شاید رمه ی کوچ کرده ی خن...

خدارا چه دیدی,شاید حال ما هم خوب شد,شاید رمه ی کوچ کرده ی خن...

مثل طعم اولین نوبرانه ها،شیرین و دلچسبی برایم،همانقدر لذیذ م...

مثل طعم اولین نوبرانه ها،شیرین و دلچسبی برایم،همانقدر لذیذ م...