هر کی زشت تره بگه میخوام اعلام کنم 📣هر کی جرئت داره بگه 😝😝
۱۰

هر کی زشت تره بگه میخوام اعلام کنم 📣هر کی جرئت داره بگه 😝😝

زندگی دروغگوها سیاه چون دروغگوها میگن:دروغ میگی اگه دروغ میگ...
۲

زندگی دروغگوها سیاه چون دروغگوها میگن:دروغ میگی اگه دروغ میگ...

کدوم؟ نظرتون واسم مهم
۴

کدوم؟ نظرتون واسم مهم

حالا بگو ببینم زندگیت قرمز
۰

حالا بگو ببینم زندگیت قرمز

جا کفشی خونه رو خودمون درست کنیم 😊
۰

جا کفشی خونه رو خودمون درست کنیم 😊