★ รんiฟค j๑๑ทi ★

dokhtbandar

هرچی بدی دیدم از خوبی خودم بود..!

امتیاز
83080
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
8

عشق را آموختم از بلبلیچون بدیدم رسم عشقش با گلیپر گشود و دور...

4

*مثل شعری عاشقانه ، خواندنت را دوست دارممیهمان قلب من باش، م...

بگذار که چشمان تو را وام بگیرمبا دیدن دنیای تو آرام بگیرمتر ...

هفت قدم برای شادبودن:قدم اول:کمتر فکر کنید , بیشتر احساس کنی...

1

بچه که بودیم، چه دل‌های بزرگی داشتیم، اکنون که بزرگیم، چه دل...

2

نَموندےنَدارمِتعِیبی نَدارهـ چَندسال بَعدیِکیو دارمـهَم اِسم...

3

عشقیا توی تلگرام گروه دارین برام لینک بذارین