doornevis

doornevis

امتیاز
4410
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

از کفر من تا دین تو،راهی به جز تردید نیست!دلخوش به فانوسم مک...

تغییردردناک استورفتن خطرناک…اما هیچ چیزیدردآورتر ازدرجا زدنو...

چرا انسان نمی خواهد بداندوضوی بی صداقت آب بازی ست...!www.tel...

amordad:«جامعه بشری»مدیون یک«سپاسگزاری»به موقع است!www.teleg...

بدون شرح!

«توهین به مذهب و اسلام»یا«ارادت خالصانه»؟!نظر شما چیست...؟

"زنـــدگـــــی"چـــه منــــظرۀ دل انگـــیزی پیــــدا مـــی ک...

بچه ها...شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنند ولی گنجشکها جدی جد...

بشر ، نه فقط آن مفهمومی است که از خود در ذهن دارد ، بلکه هما...

انسانهای بزرگ ؛ با مقدار رشد ظرفیت تحمل و دانایی‌شان سنجیده ...

1

سرت را قدری بیاور جلوترتا باز هم آهسته‌تر بگویم:بهترین دوستِ...

نامه ای با دست خط و امضای«ملک عبدالعزیز»که در آن به«خلیج فار...

شکست خوردن و زمین خوردنیک اتفاق است...تسلیم‌ شدن و بلند نشدن...