سلام ای هیبت درمه! اگرازحال من پرسیملالی نیست جزدوری دستان ت...
۱

سلام ای هیبت درمه! اگرازحال من پرسیملالی نیست جزدوری دستان ت...

گیرم گلاب ناب شمااصل قمصراستاماچه سودحاصل گل های پرپراستشرم ...

گیرم گلاب ناب شمااصل قمصراستاماچه سودحاصل گل های پرپراستشرم ...

ازدرخت نشسته درطوفان آخرین برگ هم زمین افتادزندگی بی‌امیدممک...

ازدرخت نشسته درطوفان آخرین برگ هم زمین افتادزندگی بی‌امیدممک...

لالالالانخواب سودی ندارههمون بهترکه بشماری ستارههمون بهترکه ...
۴

لالالالانخواب سودی ندارههمون بهترکه بشماری ستارههمون بهترکه ...

شاعردراین زمانه‌ی تنهادلشوره‌ی تمامِ قرون استدرسرزمینِ ماه گ...
۱۱

شاعردراین زمانه‌ی تنهادلشوره‌ی تمامِ قرون استدرسرزمینِ ماه گ...

آشنای غریب سلام .حقیقتش هنوزنمی دانم ناچاری یادچار . اگرناچا...
۲

آشنای غریب سلام .حقیقتش هنوزنمی دانم ناچاری یادچار . اگرناچا...

در شبان غم تنهایی خویشعابد چشم سخنگوی توامچشم من چشمه ی زاین...
۵

در شبان غم تنهایی خویشعابد چشم سخنگوی توامچشم من چشمه ی زاین...

به چه مانند کنم موی پریشان ترابه دل تیره شببه یکی هاله دودیا...
۲

به چه مانند کنم موی پریشان ترابه دل تیره شببه یکی هاله دودیا...

لیلی بنشین خاطره هاراروکن            لب واکن وباو...
۱۳

لیلی بنشین خاطره هاراروکن لب واکن وباو...

بس شنیدم داستان بی کسی/ بس شنیدم قصه ی دلواپسی قصه ی عشق از ...
۲۷

بس شنیدم داستان بی کسی/ بس شنیدم قصه ی دلواپسی قصه ی عشق از ...

نیمه شب آواره وبی حس وحال در سرم سودای جامی بی زوالپرسه ای آ...
۵۳

نیمه شب آواره وبی حس وحال در سرم سودای جامی بی زوالپرسه ای آ...

توی مه تندرانندگی می کنمبارویای توزندگی می کنمپره جاده ازعطر...
۲

توی مه تندرانندگی می کنمبارویای توزندگی می کنمپره جاده ازعطر...

چگونه فراموشت کنم توراکه ازخرابه های بی کسی به قصرسپیدعشق هد...

چگونه فراموشت کنم توراکه ازخرابه های بی کسی به قصرسپیدعشق هد...

فال من را بگیر و جانم را من از این حال بی کسی سیرمدستِ فردای...
۱

فال من را بگیر و جانم را من از این حال بی کسی سیرمدستِ فردای...

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشمچند روزیست که هر دم به تو می...

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشمچند روزیست که هر دم به تو می...