محمدابراهیمی تنهاترازباران

ebrahimi1

ورود ب ویسگون 4 مرداد 98
بدنساز
26 ساله
برای دریافت برنامه و مشاوره ب آدرس اینستاگرام مراجعه فرمایید
@mohamad_ebrahimi_orginali
آیدی تلگرام
@mohamadmeg
شماره تماس
09304635475

محمد ابراهیمیدرتمرین هیچ افتخاری نیست👏اما بدون تمرین کردن هم...
۰

محمد ابراهیمیدرتمرین هیچ افتخاری نیست👏اما بدون تمرین کردن هم...

محمدابراهیمیLet the hyenas have imaginary rule for themselve...
۰

محمدابراهیمیLet the hyenas have imaginary rule for themselve...

Most of the timesThe hardest way is the right way ...Because...
۰

Most of the timesThe hardest way is the right way ...Because...

They say don't break the bridges behind youBut I'm ruining i...
۰

They say don't break the bridges behind youBut I'm ruining i...

محمدابراهیمی #لحظات قهرمانی بسیار کوتاه هستتداز یک ورزشکار ا...
۰

محمدابراهیمی #لحظات قهرمانی بسیار کوتاه هستتداز یک ورزشکار ا...

محمدابراهیمیمن ن از کسی دلخورم و ن دلگیر همرو بخشیدم و میبخش...
۰

محمدابراهیمیمن ن از کسی دلخورم و ن دلگیر همرو بخشیدم و میبخش...

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...
۰

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...
۰

محمد ابراهیمی:درست وقتی ازم میخورن ک فکر میکنن بازنشستم #محم...

وقتی محمد ابراهیمی  تمرینات پیمان احمدیان رو میبینه #محمد_اب...
۱

وقتی محمد ابراهیمی تمرینات پیمان احمدیان رو میبینه #محمد_اب...

آروزی خوب دارم برای همه مردم کشورمایشالله همه فقط شادی تو خو...
۰

آروزی خوب دارم برای همه مردم کشورمایشالله همه فقط شادی تو خو...

روز خود را با آرزوهای خوب برای دیگران آغاز کنیدهر عملی از ان...
۰

روز خود را با آرزوهای خوب برای دیگران آغاز کنیدهر عملی از ان...

بالاخره باشگاه ها در رزو سوم خرداد ماه باز شد و ما بعد س ماه...
۱

بالاخره باشگاه ها در رزو سوم خرداد ماه باز شد و ما بعد س ماه...

در کنار میلاد فرق داری عضو تیم تکواندو کرجوفرزاد نقی وردی با...
۰

در کنار میلاد فرق داری عضو تیم تکواندو کرجوفرزاد نقی وردی با...

سر سخت ترین رقیبی ک تاحالا دیدم خودم بودم و تمام #محمد_ابراه...
۰

سر سخت ترین رقیبی ک تاحالا دیدم خودم بودم و تمام #محمد_ابراه...

خدایا شکرت ک همیشه کمکم کردیب مو رسیده ولی پاره نشده #محمد_ا...
۱

خدایا شکرت ک همیشه کمکم کردیب مو رسیده ولی پاره نشده #محمد_ا...

اگه دیدی دشمن نداری یا کسی اذت بدش نمیادبدون تو هیچکاری خوب ...
۱

اگه دیدی دشمن نداری یا کسی اذت بدش نمیادبدون تو هیچکاری خوب ...

محمدابراهیمی:در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم...
۴

محمدابراهیمی:در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم...

وقتی تموم زندگیم شده فکر کردن و تلاش کردن برا المپیا از چی د...
۲

وقتی تموم زندگیم شده فکر کردن و تلاش کردن برا المپیا از چی د...

باید همه جاآشنا داشته باشی،حتی بین دشمنات:crossed_swords::fi...
۰

باید همه جاآشنا داشته باشی،حتی بین دشمنات:crossed_swords::fi...

آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزومندم ارادتمند شما محمد ابراه...
۰

آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزومندم ارادتمند شما محمد ابراه...