پری

eeeeep

تاج سرآقای شوهر

امتیاز
280290
دنبال کننده
1869
دنبال شونده
178
5

خوب حال نداری لایک کنی دنبال نکن مجبورنیستیا. قابل توجه دنبا...

مهم نیست

7

چایی من وعشقم همین الآن

3

بخون موهای تنت سیخ میشه مردونهبخون اما ناراحت نشو دوستان بخو...

5

دوستای گلم قسمتون میدم دعام کنیدشدیدأمحتاجم خودم هرچه دعامیک...

2

خدایادلم خیلی شکسته حالم خیلی خرابه چندوقته همش اتفاق بدهمش ...

4

نمیدونم جریان چیه دنبال میکنندولی لایک نه

1

زندگی

3

دوستان یه سوأل:حقیقت داره که تلگرام هک میشه؟

2

دقیقأ.دهه شصتیاکامنت

خواهش میکنم بخونیدش

1

خواص گلاب