خوب حال نداری لایک کنی دنبال نکن مجبورنیستیا. قابل توجه دنبا...
۵

خوب حال نداری لایک کنی دنبال نکن مجبورنیستیا. قابل توجه دنبا...

مهم نیست

مهم نیست

خدا
۱

خدا

چایی من وعشقم همین الآن
۷

چایی من وعشقم همین الآن

بخون موهای تنت سیخ میشه مردونهبخون اما ناراحت نشو دوستان بخو...
۳

بخون موهای تنت سیخ میشه مردونهبخون اما ناراحت نشو دوستان بخو...

دوستای گلم قسمتون میدم دعام کنیدشدیدأمحتاجم خودم هرچه دعامیک...
۵

دوستای گلم قسمتون میدم دعام کنیدشدیدأمحتاجم خودم هرچه دعامیک...

خدایادلم خیلی شکسته حالم خیلی خرابه چندوقته همش اتفاق بدهمش ...
۲

خدایادلم خیلی شکسته حالم خیلی خرابه چندوقته همش اتفاق بدهمش ...

نمیدونم جریان چیه دنبال میکنندولی لایک نه
۴

نمیدونم جریان چیه دنبال میکنندولی لایک نه

زندگی
۱

زندگی

دوستان یه سوأل:حقیقت داره که تلگرام هک میشه؟
۳

دوستان یه سوأل:حقیقت داره که تلگرام هک میشه؟

دقیقأ.دهه شصتیاکامنت
۲

دقیقأ.دهه شصتیاکامنت

دلام
۱

دلام

خواهش میکنم بخونیدش

خواهش میکنم بخونیدش

خواص گلاب
۱

خواص گلاب