اشتباه نکنید اینجا یک شهر اروپایی نیست اینجا تبریز است
۴۴

اشتباه نکنید اینجا یک شهر اروپایی نیست اینجا تبریز است

تقدیم به خواهرای گلم
۱۲

تقدیم به خواهرای گلم

تقدیم به خواهرای گلم
۸

تقدیم به خواهرای گلم

دوستان ۶ تا حالت خواب معرفی کردم شمابگین حالت خواب شماشماره ...

دوستان ۶ تا حالت خواب معرفی کردم شمابگین حالت خواب شماشماره ...

دلم آغوش میخواهد همان ماوای گرم توکه از من باز میداری.دلم مش...

دلم آغوش میخواهد همان ماوای گرم توکه از من باز میداری.دلم مش...

من هستم و دوباره دلی بی قرار تواین کوچه های خسته ی چشم انتظا...
۱

من هستم و دوباره دلی بی قرار تواین کوچه های خسته ی چشم انتظا...

من هستم و دوباره دلی بی قرار تواین کوچه های خسته ی چشم انتظا...
۱

من هستم و دوباره دلی بی قرار تواین کوچه های خسته ی چشم انتظا...

─═हई╬ §இ๗ιя ╬ईह═زان یار دلنوازم شکریست با شکایت  گر نکته دا...
۲

─═हई╬ §இ๗ιя ╬ईह═زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دا...

دلم آغوش میخواهد همان ماوای گرم توکه از من باز میداری.دلم مش...
۴

دلم آغوش میخواهد همان ماوای گرم توکه از من باز میداری.دلم مش...

شایدروزی به واقعیت برسه...
۱

شایدروزی به واقعیت برسه...