@Schmitt_M

eissaf

زندگی کوتاه تر از اونکه بخواهیم کوچیک فکر کنیم یا به چیزهای کوچک و بی فایده فکر کنیم
Make Love Not War
°ℳarყ

امتیاز
1987430
دنبال کننده
260
دنبال شونده
178

شناسنامه گرشا رضایی و راغب

واکسن کرونا

واکسن کرونا

سخنان بزرگان

سخنان ناب

سخنان ناب

سخنان بزرگان

سخنان ناب

سخنان بزرگان

سخنان ناب

سخنان بزرگان

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

گروه موزیک

قدردانی